ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับ ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาคณะกายภาพบำบัด คุณปธิกร จารุโกศล ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และ คุณปวีณา ลาวัลย์ศิริ ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัด ศาลายา และ ให้คำปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์คณะกายภาพบำบัด และความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามแนวคิดการใช้ "Sandbox" DNA ของการปฏิรูปขบวนการบริหารจัดการ เพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการขบวนการทำงานแบบ cross functional ให้เกิดเป็น Assembly Line สู่ Outcome เดียวกัน ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 505

ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์

UP