วิทยากรบรรยายผ่าน Webinar ในงานประชุมวิชาการ The Indonesian Annual Scientific Meeting
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ได้รับเชิญจากสมาคมกายกาพบำบัดแห่งประเทศอินโดนีเซีย (The Indonesian Physiotherapy Association) ให้เป็นวิทยากรบรรยายผ่าน Webinar ในงานประชุมวิชาการ The Indonesian Annual Scientific Meeting ในธีม The New Challenge Physiotherapy in New Order หัวข้อเรื่อง Transcranial Magnetic Stimulation for Management in Parkinsons Disease ในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมาณ 800 คน

วิทยากรบรรยายผ่าน Webinar ในงานประชุมวิชาการ The Indonesian Annual Scientific Meeting วิทยากรบรรยายผ่าน Webinar ในงานประชุมวิชาการ The Indonesian Annual Scientific Meeting วิทยากรบรรยายผ่าน Webinar ในงานประชุมวิชาการ The Indonesian Annual Scientific Meeting วิทยากรบรรยายผ่าน Webinar ในงานประชุมวิชาการ The Indonesian Annual Scientific Meeting วิทยากรบรรยายผ่าน Webinar ในงานประชุมวิชาการ The Indonesian Annual Scientific Meeting

UP