ประชุมร่วมกับนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยในภาวะการแพร่ระบาด COVID-19
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น ทีมกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้จัดการประชุมผ่านออนไลน์มา 2 ครั้ง เพื่อตอบข้อซักถาม พร้อมกับให้แนวทางในการปฏิบัติตัว นอกจากนั้นยังเป็นการกำลังใจให้กับนักศึกษากายภาพบำบัดและนักศึกษากิจกรรมบำบัด เพื่อผ่านเวลานี้ไปด้วยกัน

ประชุมร่วมกับนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยในภาวะการแพร่ระบาด COVID-19 ประชุมร่วมกับนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยในภาวะการแพร่ระบาด COVID-19 ประชุมร่วมกับนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยในภาวะการแพร่ระบาด COVID-19

UP