กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564" ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในงาน ได้รับรางวัลเงินขวัญถุงและชุดกล่องใส่อาหารลดโลกร้อนแด่บุคลากรทุกท่าน และการสุ่มแจกรางวัลใหญ่มากมายกว่า 50 รางวัล โดยกิจกรรมได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและสนุกสนานเป็นไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนาน

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

UP