โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1/2564
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และ บุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบแบบออนไลน์ โดยมีคณบดี ทีมบริหาร และ ทีมทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมกล่าวต้อนรับ และ ชี้แจงเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสิ่งเอื้ออำนวย กรรมการฝ่ายต่างๆ ระบบพี่เลี้ยง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นต้น

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1/2564 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1/2564 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1/2564 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1/2564 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1/2564 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1/2564

UP