ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Virtual collaboration: PTMU and Indonesia Partnerships
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดประชุมออนไลน์ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์: Virtual collaboration ระหว่าง นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษา มหาวิทยาลัยคู่สัญญา 5 สถาบันในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Esa Unggul University, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Politeknik Kesehatan Surakarta และ University of Muhammadiyah Malang

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Virtual collaboration: PTMU and Indonesia Partnerships ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Virtual collaboration: PTMU and Indonesia Partnerships ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Virtual collaboration: PTMU and Indonesia Partnerships ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Virtual collaboration: PTMU and Indonesia Partnerships

UP