บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด มอบน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ให้กับคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด ขอขอบพระคุณบริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด ที่ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับฉีดพ่นเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 จำนวน 50 แกลลอน โดยมี กภ.พรสิริ พิพัฒน์กษีร เป็นผู้แทนรับมอบ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด มอบน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ให้กับคณะกายภาพบำบัด บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด มอบน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ให้กับคณะกายภาพบำบัด บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด มอบน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ให้กับคณะกายภาพบำบัด

UP