กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2563
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

งานกิจการนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ โดยจัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาในรูปแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง

กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2563 กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2563 กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2563 กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2563

UP