วันกิจกรรมบำบัดโลก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เนื่องในวันที่ 27 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันกิจกรรมบำบัดโลก นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ Tele consult หัวข้อ “ส่งเสริมสมาธิในเด็กวัยเรียน” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และบริการตรวจคัดกรองพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้มีจัดขึ้นเป็นประจำ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) หมายเลขโทรศัพท์ 063-5205151 ได้ในวันและเวลาราชการ

วันกิจกรรมบำบัดโลก วันกิจกรรมบำบัดโลก วันกิจกรรมบำบัดโลก วันกิจกรรมบำบัดโลก วันกิจกรรมบำบัดโลก วันกิจกรรมบำบัดโลก วันกิจกรรมบำบัดโลก วันกิจกรรมบำบัดโลก วันกิจกรรมบำบัดโลก

UP