หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายภาพบำบัด) นานาชาติ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก AUN-QA
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มีความภาคภูมิใจที่แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า ขณะนี้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายภาพบำบัด) นานาชาติ ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2562 จนถึง 16 พ.ย.2567

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายภาพบำบัด) นานาชาติ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก AUN-QA

UP