ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดกิจกรรม 5 ส. และปรับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสียงในการติดไวรัสโคโรนา 2019
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน จึงได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning 5 ส. เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว รวมทั้งยังจัดสภาพแวดล้อมแบบ Social distancing ลดความใกล้ชิดในบริบทต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียง

นอกจากนี้ศูนย์กายภาพบำบัด ขอแจ้งปิดให้บริการ ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เนื่องด้วยกิจกรรมการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น

ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดกิจกรรม 5 ส. และปรับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสียงในการติดไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดกิจกรรม 5 ส. และปรับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสียงในการติดไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดกิจกรรม 5 ส. และปรับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสียงในการติดไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดกิจกรรม 5 ส. และปรับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสียงในการติดไวรัสโคโรนา 2019

UP