51 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ ได้เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส เนื่องในโอกาส 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

51 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 51 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 51 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 51 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

UP