กิจกรรม โยคะเบื้องต้น เพื่อสุขภาวะในชีวิตประจำวัน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรม “โยคะเบื้องต้น เพื่อสุขภาวะในชีวิตประจำวัน” ณ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Adrish Brahmadatta โดยท่านได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านโยคะ และกำลังศึกษาปริญญาเอกสาขาอายุรเวท ณ รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย มีประสบการณ์การสอนโยคะ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรคณะกายภาพบำบัด ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความสมดุล ความสุขในการดำเนินชีวิต และรวมถึงการมีความสุขในการทำงานอีกด้วย

กิจกรรม โยคะเบื้องต้น เพื่อสุขภาวะในชีวิตประจำวัน กิจกรรม โยคะเบื้องต้น เพื่อสุขภาวะในชีวิตประจำวัน กิจกรรม โยคะเบื้องต้น เพื่อสุขภาวะในชีวิตประจำวัน กิจกรรม โยคะเบื้องต้น เพื่อสุขภาวะในชีวิตประจำวัน กิจกรรม โยคะเบื้องต้น เพื่อสุขภาวะในชีวิตประจำวัน กิจกรรม โยคะเบื้องต้น เพื่อสุขภาวะในชีวิตประจำวัน

UP