โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง อย่าปล่อยให้ชิน กับอาการชามือ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้อ "อย่าปล่อยให้ชิน กับอาการชามือ" ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยนักกายภาพบำบัด เกี่ยวกับสาเหตุของอาการชาบริเวณมือ การตรวจประเมินอาการชาอย่างง่าย เพื่อประเมินอาการก่อนการไปพบแพทย์ รวมถึงวิธีการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันอาการมือชาอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้มีจัดขึ้นเป็นประจำ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) หมายเลขโทรศัพท์ 063-5205151 ได้ในวันและเวลาราชการ

โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง อย่าปล่อยให้ชิน กับอาการชามือ โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง อย่าปล่อยให้ชิน กับอาการชามือ โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง อย่าปล่อยให้ชิน กับอาการชามือ โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง อย่าปล่อยให้ชิน กับอาการชามือ โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง อย่าปล่อยให้ชิน กับอาการชามือ โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง อย่าปล่อยให้ชิน กับอาการชามือ

UP