บรรยายพิเศษ หัวข้อ Lecture “Assessing Quality of Movement and Muscle Activity in Clinical Tasks” โดย Professor Jim Richards
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท SmartMED และ Motor Control A Technical Group of ISB จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Assessing Quality of Movement and Muscle Activity in Clinical Tasks โดยได้ Professor Jim Richards จาก University of Central Lancashire, UK เป็นผู้ให้บรรยายในครั้งนี้

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Lecture “Assessing Quality of Movement and Muscle Activity in Clinical Tasks”  โดย Professor Jim Richards บรรยายพิเศษ หัวข้อ Lecture “Assessing Quality of Movement and Muscle Activity in Clinical Tasks”  โดย Professor Jim Richards บรรยายพิเศษ หัวข้อ Lecture “Assessing Quality of Movement and Muscle Activity in Clinical Tasks”  โดย Professor Jim Richards บรรยายพิเศษ หัวข้อ Lecture “Assessing Quality of Movement and Muscle Activity in Clinical Tasks”  โดย Professor Jim Richards บรรยายพิเศษ หัวข้อ Lecture “Assessing Quality of Movement and Muscle Activity in Clinical Tasks”  โดย Professor Jim Richards บรรยายพิเศษ หัวข้อ Lecture “Assessing Quality of Movement and Muscle Activity in Clinical Tasks”  โดย Professor Jim Richards

UP