ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ของคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยนายปัญญา ธำรงธีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ นายไธพัตย์ สวัสดิ์มงคล รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ และ นายวรพจน์ เกียรติโมฬี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาการลงทุน เข้าพบทีมบริหารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ของทางคณะ ฯ

ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ของคณะกายภาพบำบัด ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ของคณะกายภาพบำบัด ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ของคณะกายภาพบำบัด ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ของคณะกายภาพบำบัด

UP