กิจกรรมโครงการสร้างสุข “โยคะเบื้อต้นเพื่อสุขภาพ” (ศาลายา)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมโครงการสร้างสุขและตรวจสุขภาพ ในหัวข้อ "โยคะเบื้องต้น เพื่อสุขภาวะในชีวิตประจำวัน" โดย Dr.Adrish Brahmadatta โยคะกูรู จากประเทศอินเดีย และทีมงาน ผู้มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โดยสอนตั้งแต่เริ่มต้น อาทิ การกำหนดลมหายใจ การยืดกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ไปจนถึงท่าโยคะระดับพื้นฐาน ในกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากบุคลากรสำนักงาน และศูนย์กายภาพบำบัด (ศาลายา) เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น

กิจกรรมโครงการสร้างสุข “โยคะเบื้อต้นเพื่อสุขภาพ” (ศาลายา) กิจกรรมโครงการสร้างสุข “โยคะเบื้อต้นเพื่อสุขภาพ” (ศาลายา) กิจกรรมโครงการสร้างสุข “โยคะเบื้อต้นเพื่อสุขภาพ” (ศาลายา) กิจกรรมโครงการสร้างสุข “โยคะเบื้อต้นเพื่อสุขภาพ” (ศาลายา) กิจกรรมโครงการสร้างสุข “โยคะเบื้อต้นเพื่อสุขภาพ” (ศาลายา) กิจกรรมโครงการสร้างสุข “โยคะเบื้อต้นเพื่อสุขภาพ” (ศาลายา)

UP