ขอเชิญร่วมงานคืนสู้เหย้า “55 ปี PTMU” และร่วมเสนอชื่อ “ศิษย์เก่าดีเด่น”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล คณะฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการ “55 ปีกายภาพบำบัด ม.มหิดล” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พบปะพูดคุย และร่วมสร้างเครือข่ายในวงการวิชาชีพกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-24 มิถุนายน 2563 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พร้อมกันคณะได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า “55 ปี PTMU” เพื่อให้พี่น้องชาว PT - OT ได้กลับมาพบปะสังสรรค์ร่วมชื่นชมความเจริญเติบโต ความก้าวหน้าของคณะกายภาพบำบัด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในงานคืนสู่เหย้านั้นจะมีการมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ให้กับศิษย์เก่ากายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ที่สร้างคุณงามความดีในแง่ วิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนงานทางด้านสังคม ท่านที่ช่วยให้วิชาชีพกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

คณะกายภาพบำบัด จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นในดวงใจของท่าน เพื่อเป็นการเชิดชู และขอบคุณกับคุณงามความดีของศิษย์เก่าที่ท่านเคารพรัก

สามารถเสนอชื่อออนไลน์ได้ที่นี่

ขอเชิญร่วมงานคืนสู้เหย้า “55 ปี PTMU” และร่วมเสนอชื่อ “ศิษย์เก่าดีเด่น”

UP