นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) ประเทศอินโดนีเซีย ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mr.I Wayan Eka Wirahadi Darma, Mr.Muhammad Fitriansyah Ms.Iffa Maulida และ Ms.Niken Nugroini Hidayati นักศึกษากายภาพบำบัด ระดับหลังปริญญา เข้ามาศึกษาดูงานทางด้านวิชาการ วิจัย ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2563

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) ประเทศอินโดนีเซีย ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) ประเทศอินโดนีเซีย ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) ประเทศอินโดนีเซีย ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) ประเทศอินโดนีเซีย ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

UP