นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Uppsala University, Sweden ประเทศสวีเดน ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Uppsala University, Sweden ได้แก่ Mr.Adam Persson และ Mr.Patric Svensson นักศึกษากายภาพบำบัด ระดับหลังปริญญา เข้ามาศึกษาดูงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Uppsala University, Sweden ประเทศสวีเดน ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Uppsala University, Sweden ประเทศสวีเดน ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Uppsala University, Sweden ประเทศสวีเดน ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Uppsala University, Sweden ประเทศสวีเดน ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

UP