ผู้แทนจาก Kobe University, Japan เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด นำโดย ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมต้นรับ Professor Dr. Rei Ono Mr. Yamato Tsuboi และ Miss Gea Melinda อาจารย์และนักศึกษาจาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนงานวิจัยร่วมกันในอนาคต รวมทั้งปรึกษาหารือแผนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนระหว่างสองมหาวิทยาลัยต่อไป

ผู้แทนจาก Kobe University, Japan เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก Kobe University, Japan เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก Kobe University, Japan เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก Kobe University, Japan เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

UP