กิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 14
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจครั้งที่ 14 ตอน เหล่าของเล่นตัวนิดกับภารกิจพิชิตความทรงจำ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ว่ามีการเรียน และบทบาทการทำงานอย่างไร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง รู้จักตนเองมากขึ้น และเป็นแนวทางแก่น้อง ๆ ในการตัดสินใจสำหรับการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในคณะและสาขาที่ใช่สำหรับตัวเอง

กิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 14 กิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 14 กิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 14 กิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 14 กิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 14 กิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 14 กิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 14 กิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 14 กิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 14 กิจกรรมค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 14

UP