โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เอ็นข้อหย่อนในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 ในหัวข้อ "เอ็นข้อหย่อนในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม" ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยนักกายภาพบำบัดทางเด็ก เกี่ยวกับภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงลักษณะของเด็กที่มีภาวะเอ็นข้อหย่อน วิธีการทดสอบภาวะเอ็นข้อหย่อน ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเอ็นข้อหย่อน รวมทั้งได้ทราบถึงวิธีการรักษาภาวะเอ็นข้อหย่อนอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้มีจัดขึ้นเป็นประจำ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) หมายเลขโทรศัพท์ 063-5205151 ได้ในวันและเวลาราชการ

โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เอ็นข้อหย่อนในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เอ็นข้อหย่อนในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เอ็นข้อหย่อนในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เอ็นข้อหย่อนในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เอ็นข้อหย่อนในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เอ็นข้อหย่อนในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เอ็นข้อหย่อนในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

UP