โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เท้าแบน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในหัวข้อ "เท้าแบน" ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยนักกายภาพบำบัด เกี่ยวกับภาวะเท้าแบน โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงโครงสร้างของเท้า วิธีการตรวจเท้า รวมไปถึงการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเท้าแบน

กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้มีจัดขึ้นเป็นประจำ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) หมายเลขโทรศัพท์ 063-5205151 ได้ในวันและเวลาราชการ

โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เท้าแบน โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เท้าแบน โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เท้าแบน โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เท้าแบน โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เท้าแบน โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เท้าแบน โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เท้าแบน โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เท้าแบน โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เท้าแบน

UP