วันกิจกรรมบำบัดสากล 2562
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เนื่องในทุก ๆ วันที่ 27 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันกิจกรรมบำบัดสากล คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกิจกรรมบำบัดขึ้น เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีการจัดบอร์ดแนะนำการให้บริการทางกิจกรรมบำบัด และให้บริการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม แก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลสุภาพและการปฏิบัติตน เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม

คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงไว้ซึ่งวิชาชีพกิจกรรมบำบัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จะรักษามาตรฐาน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพสืบต่อไป

กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้มีจัดขึ้นเป็นประจำ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) หมายเลขโทรศัพท์ 063-5205151 ได้ในวันและเวลาราชการ

วันกิจกรรมบำบัดสากล 2562 วันกิจกรรมบำบัดสากล 2562 วันกิจกรรมบำบัดสากล 2562 วันกิจกรรมบำบัดสากล 2562

UP