โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2562 ในหัวข้อ "สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4" ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยนักกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับการย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ ทำอย่างไรให้เป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ทราบถึงภาวะต่าง ๆ ที่มักพบได้ในผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และคำแนะนำเกี่ยวกับท่าออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้มีจัดขึ้นเป็นประจำ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) หมายเลขโทรศัพท์ 063-5205151 ได้ในวันและเวลาราชการ

โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4

UP