กิจกรรมแสตนด์เชียร์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 56 และนักศึกษากิจกรรมบำบัดรุ่นที่ 12) ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงกิจกรรมแสตนด์เชียร์ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 21.05 - 21.20 น. โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการสอนร้องเพลงมหาวิทยาลัยและคณะ จากนักศึกษารุ่นพี่ และสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดและศิษย์เก่าของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมแสตนด์เชียร์ กิจกรรมแสตนด์เชียร์ กิจกรรมแสตนด์เชียร์ กิจกรรมแสตนด์เชียร์ กิจกรรมแสตนด์เชียร์ กิจกรรมแสตนด์เชียร์ กิจกรรมแสตนด์เชียร์ กิจกรรมแสตนด์เชียร์ กิจกรรมแสตนด์เชียร์ กิจกรรมแสตนด์เชียร์

UP