ผู้แทนจาก Nagoya University, Japan เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมอาจารย์และนักศึกษาจาก Nagoya University Graduate School of Medicine ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนำโดย ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ อ.ดร.กภ.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้การเยี่ยมชมมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด พูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมของนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและคลินิก

ผู้แทนจาก Nagoya University, Japan เยี่ยมชมคณะ ผู้แทนจาก Nagoya University, Japan เยี่ยมชมคณะ ผู้แทนจาก Nagoya University, Japan เยี่ยมชมคณะ ผู้แทนจาก Nagoya University, Japan เยี่ยมชมคณะ

UP