โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 5,6,9,10,11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด โดยคลินิกกายภาพบำบัดทางการกีฬาได้จัดกิจกรรมตรวจร่างกายนักวิ่ง ภายใต้โครงการ "กายพร้อม ใจพร้อม เราวิ่งได้" ครั้งที่ 6 ซึ่งครั้งนี้ได้ใช้สถานที่ตรวจใหม่ห้องออกกำลังกายชั้น 6 ห้อง 600 เป็นครั้งแรก หลังจากสถานที่เดิมจะใช้ชั้น 8 ซึ่งถือได้ว่าห้องใหม่ใหญ่กว่าเดิมและมีเครื่องออกกำลังกายให้ได้ใช้มากยิ่งขึ้น ภายในโครงการตรวจนักวิ่งครั้งที่ 6 ปีนี้ เรามีการตรวจด้วยกัน 5 สถานี ประกอบด้วยสถานีที่ 1 ตรวจร่างกายพื้นฐาน ตรวจดัชนีมวลกาย ไขมันในช่องท้อง ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด สถานีที่ 2 ตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว สถานีที่ 3 ตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและหลังด้วยเครื่อง Isokinetic สถานีที่ 4 ตรวจประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2 Max) และโครงสร้างเท้า และสถานีสุดท้ายสถานีที่ 5 เป็นสถานี Consult รายงานผลการตรวจร่างกายพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งให้ดียิ่งขึ้น

โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6 โครงการกายพร้อมใจพร้อมเราวิ่งได้ ครั้งที่ 6

UP