กิจกรรม Pink Day
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Pink Day ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 12.30-23.30น. เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงการพูดบรรยายถึงประสบการณ์การทำงานของพี่ศิษย์เก่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้อง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเป็นทางการ ขอขอบคุณพี่ ๆ ศิษย์เก่าที่มาร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือรับขวัญ น้อง ๆ นักศึกษากายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 1 (PT 56 & OT 12)

กิจกรรม Pink Day กิจกรรม Pink Day กิจกรรม Pink Day กิจกรรม Pink Day กิจกรรม Pink Day กิจกรรม Pink Day กิจกรรม Pink Day กิจกรรม Pink Day กิจกรรม Pink Day กิจกรรม Pink Day กิจกรรม Pink Day กิจกรรม Pink Day

UP