สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานมหิดลวันแม่ 2562
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน "มหิดล - วันแม่" ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ในการนี้บุคลากรและนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมกิจกรรมงาน "มหิดล - วันแม่" พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานมหิดลวันแม่ 2562 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานมหิดลวันแม่ 2562 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานมหิดลวันแม่ 2562 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานมหิดลวันแม่ 2562

UP