โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: สื่อสารด้วยความเข้าใจ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: สื่อสารด้วยความเข้าใจ ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยได้เชิญอาจารย์รสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) มาเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้มีกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าสนใจมากมาย และในตอนค่ำ มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ 'ปาร์ตี้คนแปลกหน้า เขาเป็นใครหนอ เขามาจากไหน' ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของบุคลากรใหม่ โดยบุคลากรได้รับความสนุกสนานกันถ้วนหน้า

โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: สื่อสารด้วยความเข้าใจ โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: สื่อสารด้วยความเข้าใจ โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: สื่อสารด้วยความเข้าใจ โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: สื่อสารด้วยความเข้าใจ โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: สื่อสารด้วยความเข้าใจ โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: สื่อสารด้วยความเข้าใจ

UP