อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ "อ้วน เบาหวาน ภัยคุกคามยุก 4.0"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ "อ้วน เบาหวาน ภัยคุกคามยุก 4.0" ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยนักกายภาพบำบัด เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน สิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากเป็นโรคเหล่านี้ จะเกิดผลกระทบอะไรต่อร่างกายบ้าง รวมทั้งยังมีการให้คำแนะนำในการดูแล และป้องกันโรค โดยการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารควบคู่กันไปอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้มีเป็นประจำทุกเดือนตลอดปี 2562 นี้ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด หมายเลขโทรศัพท์ 063-520-5151 ได้ในวันและเวลาราชการ

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

UP