อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางสายตา ที่มีผลต่อการเรียนในเด็ก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในหัวข้อ ส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางสายตา ที่มีผลต่อการเรียนในเด็ก ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยนักกิจกรรมบำบัด เกี่ยวกับความสำคัญของทักษะการรับรู้ทางสายตา ที่ส่งผลโดยตรงต่อการเรียน เชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่โรงเรียน เช่น การเขียนหนังสือกลับด้าน เขียนตกหล่น เขียนไม่อยู่บนเส้นบรรทัด เขียนขนาดตัวหนังสือไม่เท่ากัน เขียนกลับหัว และเขียนไม่เว้นช่องไฟ เป็นต้น มีการบรรยายถึงสาเหตุของปัญหาพร้อมกับวิธีการส่งเสริมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังการระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการส่งเสริมทักษะด้านการรับรู้ทางสายตากับผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้มีเป็นประจำทุกเดือนตลอดปี 2562 นี้ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด หมายเลขโทรศัพท์ 063-520-5151 ได้ในวันและเวลาราชการ

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางสายตา ที่มีผลต่อการเรียนในเด็ก อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางสายตา ที่มีผลต่อการเรียนในเด็ก อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางสายตา ที่มีผลต่อการเรียนในเด็ก อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางสายตา ที่มีผลต่อการเรียนในเด็ก

UP