นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Montana, USA ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน โดยระหว่างวันที่ 13- 31 พฤษภาคม 2562 Ms. Leslie Gappa, Ms. Kansas Suenram, Ms. Kelby Grotbo และ Mr. Manoj Battar นักศึกษาจาก University of Montana, USA มาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า โรงพยาบาลศิริราช และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Montana, USA ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Montana, USA ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Montana, USA ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Montana, USA ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

UP