Mr. Shohei Kuniya จาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา Mr. Shohei Kuniya จาก Tokyo Metropolitan University, Japan ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย อ.ดร.ก.บ. อนุชาติ เขื่อนนิล และ อ.ดร.ก.บ. วีรวัฒน์ แสนศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ และพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ

Mr. Shohei Kuniya จาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด Mr. Shohei Kuniya จาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด Mr. Shohei Kuniya จาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด Mr. Shohei Kuniya จาก Tokyo Metropolitan University, Japan เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

UP