กิจกรรมอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Byenior) ปีการศึกษา 2561
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในธีม “Teatro alla scala” ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องจัดเลี้ยงศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองระหว่างนักศึกษาในทุกชั้นปีและมีกำลังใจก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน

กิจกรรมอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Byenior) ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Byenior) ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Byenior) ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Byenior) ปีการศึกษา 2561

UP