50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ถนัด โกมลวรรธนะ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ ได้เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส เนื่องในโอกาส 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ร่วมกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาปัญหาทางกายภาพบำบัดแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป

50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

UP