นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน โดยระหว่างวันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562 Ms. Halimatul Saadiah Abd Ghani, Ms. Haziqah Binti Nasruddin และ Ms. Ida Kartini Othman นักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia มาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า โรงพยาบาลศิริราช และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

UP