ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.กภ.ชมพูนุท สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ และบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีกิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนำมาซึ่งความสุขและรอยยิ้มกันถ้วนหน้า

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

UP