ผู้แทนจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา Mr.Mohd Haidzir Abd Nanaf และ Mr.Norazmir Md Nor จาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย รศ.ดร.กภ.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ อ.กภ. ศศิธร แสงเรืองรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ และพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

ผู้แทนจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

UP