Mr. Romain Auclair นักกายภาพบำบัดจากประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Mr. Romain Auclair จากประเทศฝรั่งเศส ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้มีโอกาสเข้าร่วมสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายวิชา PTPT408 Physical Therapy in Sports ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 219 คณะกายภาพบบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Mr. Romain Auclair นักกายภาพบำบัดจากประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด Mr. Romain Auclair นักกายภาพบำบัดจากประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

UP