ประชุมวิชาการ 2562: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับจัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) " โดยวิทยากร อาจารย์.ดร.ทศพล เจศรีชัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

ประชุมวิชาการ 2562: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) ประชุมวิชาการ 2562: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) ประชุมวิชาการ 2562: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) ประชุมวิชาการ 2562: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) ประชุมวิชาการ 2562: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) ประชุมวิชาการ 2562: Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2)

UP