อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ " รักษ์เข่า"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ " รักษ์เข่า" ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยนักกายภาพบำบัด เกี่ยวกับภาวะข้อเข่าเสื่อม ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และมีอาการอย่างไรบ้าง รวมถึงได้รู้ว่าโครงสร้างของข้อเข่ามีลักษณะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้รู้วิธีการดูแลข้อเข่าเบื้องต้น เมื่อมีอาการปวด และการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อเข่าอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้มีเป็นประจำทุกเดือนตลอดปี 2562 นี้ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด หมายเลขโทรศัพท์ 063-520-5151 ได้ในวันและเวลาราชการ

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

UP