นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Taiwan University, Taiwan ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน โดยระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 Mr. Fu-Jie Kang, Mr. Chi-Wen Lin, Ms. Hui-Chun Huang และ Ms. Yi-Cheng Lin นักศึกษาจากประเทศไต้หวัน มาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า โรงพยาบาลศิริราช และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Taiwan University, Taiwan ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Taiwan University, Taiwan ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Taiwan University, Taiwan ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Taiwan University, Taiwan ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Taiwan University, Taiwan ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Taiwan University, Taiwan ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

UP