Prof. Won-Jong, Yu จาก EULJI University, South Korea เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา Prof. Won-Jong, Yu จาก EULJI University, South Korea ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ รองคณบดีบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ และพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

Prof. Won-Jong, Yu จาก EULJI University, South Korea เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

UP