กิจกรรม Summer camp “เล่นสนุก คิดสร้างสรรค์" ประจำปี 2562
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม " Summer camp เล่นสนุก คิดสร้างสรรค์" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมทักษะทางสังคม การเล่น การปรับตัว การสื่อสาร และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน และได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมอีกด้วย

ท่านสามารถติดต่อสอบถามกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-433-7098 ต่อ 21081 ได้ในวันและเวลาราชการ

กิจกรรม Summer camp “เล่นสนุก คิดสร้างสรรค์ กิจกรรม Summer camp “เล่นสนุก คิดสร้างสรรค์ กิจกรรม Summer camp “เล่นสนุก คิดสร้างสรรค์ กิจกรรม Summer camp “เล่นสนุก คิดสร้างสรรค์ กิจกรรม Summer camp “เล่นสนุก คิดสร้างสรรค์ กิจกรรม Summer camp “เล่นสนุก คิดสร้างสรรค์

UP