อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ " 60 ใครว่าแก่"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2562 ในหัวข้อ " 60 ใครว่าแก่" ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในช่วงวัยสูงอายุ มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างไร และจะปฏิบัติตนอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในวัยสูงอายุ รวมทั้งได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ จากนักกายภาพบำบัดอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้มีเป็นประจำทุกเดือนตลอดปี 2562 นี้ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-433-7098 ต่อ 21081 ได้ในวันและเวลาราชการ

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

UP