อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ " ชีวิตสดใส ห่างไกลไหล่ติด"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในหัวข้อ " ชีวิตสดใส ห่างไกลไหล่ติด" ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอาการไหล่ติด ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบว่าลักษณะของอาการไหล่ติดเป็นอย่างไร รูปแบบการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เป็นอย่างไร และที่สำคัญผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับการประเมิน และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อป้องกันอาการไหล่ติดอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้มีเป็นประจำทุกเดือนตลอดปี 2562 นี้ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-433-7098 ต่อ 21081 ได้ในวันและเวลาราชการ

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

UP