อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “Smart Posture, Smart Kids บุคลิกภาพดีได้ ในวัยเด็ก”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดทางเด็ก ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2562 ในหัวข้อ “Smart Posture Smart Kids บุคลิกภาพดีได้ ในวัยเด็ก” ให้ความรู้แก่ผู้สนใจที่มาเป็นครอบครัว โดยผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จะได้ทราบถึง ท่าทางที่ไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นได้ในเด็กวัย 3-10 ปี ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากท่าทางที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งได้รับการฝึกตรวจประเมินท่าทางในเด็กเบื้องต้น พร้อมการให้คำแนะนำเกี่ยวกับท่าทางที่เหมาะสมสำหรับเด็กอีกด้วย กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้มีเป็นประจำทุกเดือนตลอดปี 2562 นี้ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-433-7098 ต่อ 21081 ได้ในวันและเวลาราชการ

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “Smart Posture, Smart Kids บุคลิกภาพดีได้ ในวัยเด็ก” อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “Smart Posture, Smart Kids บุคลิกภาพดีได้ ในวัยเด็ก” อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “Smart Posture, Smart Kids บุคลิกภาพดีได้ ในวัยเด็ก” อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “Smart Posture, Smart Kids บุคลิกภาพดีได้ ในวัยเด็ก” อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “Smart Posture, Smart Kids บุคลิกภาพดีได้ ในวัยเด็ก” อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “Smart Posture, Smart Kids บุคลิกภาพดีได้ ในวัยเด็ก”

UP